Sluiten

Openbare Schilderkunst

Opgericht in december 2004 onder de naam Stichting Roerend Verschijnsel werd in 2013 de naam veranderd in Stichting Openbare Schilderkunst. De Stichting heeft als doel om sociaal maatschappelijk gerelateerde kunst- en cultuurprojecten te realiseren. We doen dit hoofdzakelijk in de openbare ruimte, zonder winstoogmerk.

Participatie

Naast profesionele kunstenaars betrekken wij altijd zoveel mogelijk mensen bij onze projecten omdat participatie met wijkbewoners in veel projecten voorop staat. De wijkbewoners voelen zich dan verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, wat positief effect heeft op het mooi houden van de omgeving. Kinderen en jongeren die deelnemen aan de projecten, zijn trots op hun eigen werk. Ze brengen dit over op hun familie en vrienden. Tevens komen ze in aanraking met het realiseren van kunst. De interactie door samenwerking en uitwisseling geeft de projecten een meerwaarde voor alle deelnemende partijen.

Onze werkzaamheden

Sinds 2005 hebben diverse kunstenaars in verschillende wijken in de stad Zwolle projecten uitgevoerd. Er zijn schilderingen gerealiseerd op trafohuisjes, tunnels/viaducten, stroomkasten, banken, prullenbakken, en er zijn nieuwe “verkeersborden” ontwikkeld voor kinderspeelplaatsen. De gemeente Zwolle heeft enkele projecten gedeeltelijk financieel en facilitair ondersteund.

Daarnaast kregen we financiële ondersteuning van bedrijven als Electrabel BV en Enexis BV.
Andere projecten zijn door fondsen zoals o.a. Het Hervormd Weeshuis – Zwolle en Kunstenaars & co – Amsterdam ondersteund.

Door de uitvoer van de projecten zijn veel met graffiti bekladde plekken opgeknapt en de openbare ruimte van kunst voorzien.

Onze projecten worden ook in andere delen van Nederland uitgevoerd. Inmiddels hebben kunstenaars van de stichting een trafohuis beschilderd in Wassenaar in van Gogh stijl en werden er bij een school in Genemuiden in totaal 3 grote muurschilderingen gerealiseerd.

Bestuur

Dhr. E. Molhoek
Voorzitter
Mevr. C. Klaasjen-de Roode
secretaris
Mevr. W. Trommels
Penningmeester

De Stichting heeft een Culturele ANBI Status. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Go top